3.13 zna najważniejsze etapy wojen bliskowschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem „wojny sześciodniowej” z 1967 roku

Skopiowano

Materiały

Betlejem – nieoczywistość miasta narodzenia

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości, podczas której młodzi ludzie: poznają historię konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jego istotę (spór o ziemię, rywalizacja nacjonalizmów czy konflikt wyznaniowy) i skutki z odniesieniem się do obecnej sytuacji w relacjach izraelsko – palestyńskich, poznają pojęcia: deklaracja Balfoura, historyczna Palestyna, intifada, mur bezpieczeństwa/apartheidu, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), Strefa Gazy, syjonizm, Wschodnia Jerozolima, Zachodni Brzeg Jordanu itp. zrozumieją, na czym polega konfrontacja powszechnych wyobrażeń o Betlejem ze skomplikowaną rzeczywistością miejsca uwikłanego w codzienność konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zrozumieją przyczyny i skutki powstania muru, jego znaczenie praktyczne i symboliczne dla Palestyńczyków oraz Izraelczyków.
Skopiowano

Konflikty bliskowschodnie

Bogate złoża tego surowca [ropy naftowej] odkryto na początku wieku w Persji. Szybko okazało się jednak, że cały region wokół Zatoki Perskiej oraz dolin rzeki Tygrysu i Eufratu na terenie Iraku obfituje w to bogactwo naturalne, w dodatku wysokiej jakości. Od połowy XX wieku popyt na ropę naftową zaczął wzrastać, zwłaszcza że własne zasoby USA zaczęły się kurczyć na skutek zapotrzebowania ze strony rozwijającej się gospodarki armii amerykańskiej. Dla Waszyngtonu sytuacja na Bliskim Wschodzie stawała się coraz istotniejszą kwestią. [...] Tym samym rozwój sytuacji w tym rejonie stał się problemem o znaczeniu strategicznym dla całego świata. Brak dostępu do ropy groził każdemu państwu ekonomicznym upadkiem. [...] Rosnące światowe zapotrzebowanie na ropę przyniosło także ogromne dochody państwom, na terytorium których znajdowały się główne złoża tego surowca. Umożliwiło to szybki wzrost dochodu narodowego dotąd ubogich państw […].
Skopiowano

Wojny w Iraku

Amerykańskie interwencje na Bliskim Wschodzie od dziesięcioleci rozpalają światową opinię publiczną. Oficjalnym celem każdej z nich jest dążenie do "przywrócenia trwałego pokoju w regionie". Czy jednak rzeczywiście cel ten może być kiedykolwiek osiągnięty? Czy „wojnę z terroryzmem” można wygrać?
Skopiowano

Bliski Wschód po II wojnie

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz, dlaczego Bliski Wschód stał się zarzewiem nieustającego konfliktu. Opiszesz okoliczności powstania państwa Izrael. Wyjaśnisz, dlaczego Bliski Wschód pozostawał w kręgu żywego zainteresowania Stanów Zjednoczonych oraz Związku Sowieckiego.
Skopiowano