3.20 wyjaśnia, czym była Praska Wiosna 1968 roku i interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, oraz wyjaśnia znaczenie terminu „doktryna Breżniewa”

Skopiowano

Materiały

Jan Palach. Symbol zdradzonego pokolenia

- To, co zrobiłeś, już zupełnie wystarczy, żeby o tym wiedział cały świat - powiedziała dziewczyna Jana Palacha. I świat usłyszał o studencie, który podpalił się w proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.
Skopiowano

Praska wiosna

Zła sytuacja gospodarcza Czechosłowacji i jedynie niewielkie zmiany związane z destalinizacją sprawiły, że miejscowi intelektualiści partyjni zaczęli jawnie krytykować konserwatywną część Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KPCz). Na początku 1968 r. odsunięto od władzy przywódców kierujących KPCz i państwem od czasów stalinowskich. Hasła przeprowadzenia reformy panującego systemu politycznego, a także coraz śmielsze wystąpienia Czechosłowaków domagających się liberalizacji życia społecznego wzbudziły zaniepokojenie przywódców partii komunistycznych w innych państwach bloku sowieckiego. Wprowadzane w 1968 r. demokratyczne przemiany w Czechosłowacji zakończyła interwencja wojsk Układu Warszawskiego.
Skopiowano

Rok 1968

W latach sześćdziesiątych wzrostowi dobrobytu na Zachodzie towarzyszyły głębokie przemiany społeczne. Jednocześnie w USA nasilały się protesty przeciw dyskryminacji Afroamerykanów. Protesty we Francji i w Zachodnich Niemczech oprócz haseł antywojennych i lewicowych w większym stopniu niż w USA eksponowały potrzebę demokratyzacji stosunków panujących na wyższych uczelniach. Napięcia w państwach bloku sowieckiego miały inny charakter. W Polsce doszło do tzw. wydarzeń marcowych, a w Czechosłowacji miała miejsce Praska Wiosna.
Skopiowano