3.6 charakteryzuje zmiany w sposobie życia w krajach zachodnich wynikające z rozwoju technologii i mediów (telewizja), wzrostu zamożności społeczeństw oraz dorastania pokolenia powojennego; przedstawia ich odpowiedniki w krajach bloku sowieckiego

Skopiowano

Materiały

Lata 60 i 70 XX wieku: czas buntowników. Rewolucja obyczajowa, bunty studenckie, ruchy młodzieżowe i subkultury, rosnąca rola kobiet.

Świat Zachodu przeżył w latach 60. i 70. XX w. burzliwe przemiany w obyczajowości i w życiu codziennym. Większą rolę niż kiedykolwiek wcześniej odegrali w nich ludzie młodzi, nastawieni krytycznie wobec przeszłości oraz tradycyjnych wartości i instytucji. Młodzież i studenci kontestowali konsumpcyjny styl życia, kapitalizm, autorytety polityczne i wojnę w Wietnamie, walczyli o równouprawnienie czarnoskórych i kobiet, którzy z czasem zyskali istotne znaczenie w życiu społecznym i politycznym. Rewolucyjne zmiany znalazły wszechstronne odzwierciedlenie w muzyce, kinematografii, sztuce oraz w modzie.
Skopiowano

Jak jedliśmy w PRL-u? Kartki i nagie haki w sklepach – AleHistoria odc.24

Historia Polski Ludowej to m.in. dzieje permanentnych kłopotów z zaopatrzeniem w żywność, którego najlepszą pamiątką były nagie haki w sklepach z lat 80. Ale jest też druga strona medalu - w PRL-u ludzie, zwłaszcza mieszkańcy wsi, zaczęli jeść więcej i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.
Skopiowano

Historia gospodarcza po II wojnie światowej

Prezentacja dotycząca historii gospodarczej w latach 1945-2015
Skopiowano

Przemiany kulturowe i cywilizacyjne na świecie w latach zimnej wojny

Zimna wojna, zapoczątkowana w 1945 r., a zakończona symbolicznie upadkiem reżimów komunistycznych w 1989 r. i samego ZSRS w 1991 r., na kilka dziesięcioleci podzieliła świat. Z jednej strony istniały dwa zwalczające się bloki: demokratyczny, z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych i państw Europy Zachodniej, z drugiej – komunistyczny, narzucony Europie Środkowo‑Wschodniej przez ZSRS, ale też „eksportowany” na inne kontynenty. Jednak podział ten nie był szczelny – nowe idee przenikały bowiem za żelazną kurtynę. Dotyczyło to takich przemian społecznych jak np. powszechne migracje ludności do miast oraz szeroko dostępna edukacja, zmian cywilizacyjnych (np. postępu medycyny) czy kulturowych. Po latach widać, że paradoksalnie wiele zmian przebiegało dość podobnie, równolegle.
Skopiowano