3.8 charakteryzuje zasady społecznej gospodarki rynkowej oraz „państwa dobrobytu”, przedstawia ich przykłady w odniesieniu do świata początku lat 60. XX wieku

Skopiowano

Materiały

Doktryna socjalistyczna

Eksperci analizujący genezę socjalizmu często odwołują się do bardzo wczesnych okresów rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Zalążki myśli socjalistycznej dostrzegają w poglądach Platona czy organizacji pierwszych gmin chrześcijańskich opartych na wspólnocie.
Skopiowano

Słownik filozoficzny: państwo dobrobytu

Co kryje się pod pojęciem państwa dobrobytu? Czy oznacza życie w luksusie, czy wolność od ubóstwa? Co ma wspólnego z demokracją i prawami człowieka?
Skopiowano

Historia gospodarcza po II wojnie światowej

Prezentacja dotycząca historii gospodarczej w latach 1945-2015
Skopiowano