4.1 charakteryzuje przyczyny osłabnięcia pozycji Stanów Zjednoczonych Ameryki na świecie na początku lat 70. i wzrostu wpływów światowego obozu komunistycznego (porażka w Wietnamie, afera Watergate, kryzys energetyczny)

Skopiowano

Materiały

Wojna wietnamska

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz powody rozpoczęcia amerykańskiej interwencji zbrojnej w Wietnamie. Porównasz strategie stosowane przez strony konfliktu. Wymienisz pozamilitarne przyczyny wycofania się wojsk amerykańskich z Wietnamu. Przedstawisz wpływ konfliktu w Wietnamie na kulturę zachodnią.
Skopiowano

Od polityki odprężenia do gwiezdnych wojen. Nowy kurs w polityce USA i państw zachodnich wobec bloku wschodniego do 1985 roku

Po zapoznaniu się z materiałem: Wytłumaczysz, dlaczego w latach 70. XX w. nastąpiło „zawieszenie broni” w rozgrywce politycznej między dwoma supermocarstwami: USA i ZSRS. Dowiesz się, co zawierał „trzeci koszyk” Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, oraz ocenisz jego znaczenie. Omówisz wizje polityki zagranicznej USA zaproponowane przez gigantów amerykańskiej dyplomacji: Henry’ego Kissingera i Zbigniewa Brzezińskiego. Wcielisz się w rolę prezydenta USA Ronalda Reagana. Opowiesz o tym, co zrobisz, aby Związek Sowiecki „zazbroił się na śmierć”.
Skopiowano