4.11 wyjaśnia znaczenie wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża dla Polski i świata.

Skopiowano

Materiały

Jan Paweł II Papież Polak

Serwis Polskiego Radia na temat Jana Pawła II: archiwalne nagrania, zdjęcia, osie czasu.
Skopiowano

„Słowiański papież”. Rola Jana Pawła II i jego wpływ na przemiany społeczne

Po zapoznaniu się z materiałem: Ocenisz, jaki był udział Jana Pawła II w wydarzeniach lat 80. w Polsce. Przedyskutujesz, czy Jana Pawła II można zaliczyć do grona najwybitniejszych Polaków. Wskażesz te aspekty działalności papieża, które przyczyniły się do stworzenia mu wielkiego autorytetu, i te, które wywołały krytykę. Zinterpretujesz słowa Jana Pawła II wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r.: ""Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"".
Skopiowano