4.4 wyjaśnia, na czym polegała „polityka odprężenia” (détente) w relacjach międzynarodowych w połowie lat 70.; wskazuje najważniejsze etapy porozumień rozbrojeniowych między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a ZSRS

Skopiowano

Materiały

Od polityki odprężenia do gwiezdnych wojen. Nowy kurs w polityce USA i państw zachodnich wobec bloku wschodniego do 1985 roku

Po zapoznaniu się z materiałem: Wytłumaczysz, dlaczego w latach 70. XX w. nastąpiło „zawieszenie broni” w rozgrywce politycznej między dwoma supermocarstwami: USA i ZSRS. Dowiesz się, co zawierał „trzeci koszyk” Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, oraz ocenisz jego znaczenie. Omówisz wizje polityki zagranicznej USA zaproponowane przez gigantów amerykańskiej dyplomacji: Henry’ego Kissingera i Zbigniewa Brzezińskiego. Wcielisz się w rolę prezydenta USA Ronalda Reagana. Opowiesz o tym, co zrobisz, aby Związek Sowiecki „zazbroił się na śmierć”.
Skopiowano