5.1 charakteryzuje zmiany w programach zachodnich partii lewicowych i prawicowych widoczne w latach 70. i 80. oraz wzrost popularności programów wolnorynkowych i konserwatywno-liberalnych („nowa prawica”, neoliberalizm)

Skopiowano

Materiały

Reaganomika i thatcheryzm

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz sylwetki dwojga niezwykle charyzmatycznych przywódców świata zachodniego: prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana i premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Wskażesz cechy charakterystyczne polityki gospodarczej prowadzonej przez tych przywódców. Ocenisz reaganomikę i thatcheryzm z różnych punktów widzenia, m.in. przedsiębiorcy, menedżera dużej firmy, robotnika przemysłowego oraz działacza lub działaczki robotniczych związków zawodowych.
Skopiowano

Doktryna liberalna we współczesnym świecie

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz i porównasz podejścia do doktryny liberalnej Keynesa i Hayeka. Scharakteryzujesz poglądy Keynesa z wykorzystaniem okoliczności historycznych. Wskażesz na doświadczenia historyczne w poglądach austriackiej szkoły liberalizmu.
Skopiowano

Historia gospodarcza po II wojnie światowej

Prezentacja dotycząca historii gospodarczej w latach 1945-2015
Skopiowano

Liberalizm ekonomiczny

Po zapoznaniu się z materiałem: Poznasz założenia liberalizmu ekonomicznego. Prześledzisz rozwój myśli ekonomicznej liberalizmu. Dokonasz analizy postulatów twórców liberalizmu ekonomicznego dotyczących ograniczenia roli państwa.
Skopiowano