5.14 charakteryzuje najważniejsze zmiany geopolityczne w najbliższym otoczeniu Polski w latach 1989–1991 (zjednoczenie Niemiec, rozpad Czechosłowacji oraz ZSRS), ze szczególnym uwzględnieniem powstania niepodległych państw bałtyckich, Ukrainy i Białorusi

Skopiowano

Materiały

The rise and fall of the Berlin Wall – Konrad H. Jarausch

13 sierpnia 1961 roku robotnicy budowlani rozpoczęli burzenie ulic i wznoszenie barier w Berlinie. Tej nocy rozpoczęła się jedna z najbardziej niesławnych linii podziału w historii: Mur Berliński. Budowa trwała przez dekadę, gdy mur przeciął dzielnice, rozdzielił rodziny i podzielił nie tylko Niemcy, ale i świat. Konrad H. Jarausch szczegółowo opisuje historię muru berlińskiego.
Skopiowano

Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku

Po zapoznaniu się z materiałem: Opiszesz, jak przebiegało zjednoczenie Niemiec. Przeanalizujesz podejście państw zachodnich oraz Polski do połączenia NRD i RFN i wskażesz, czego obawiały się poszczególne kraje. Wyjaśnisz, czy słuszne jest powiedzenie, że Polacy do odzyskania niepodległości po II wojnie potrzebowali lat, Węgrzy – miesięcy, a Niemcy – tygodni.
Skopiowano

Czechosłowacja. Od powojennego odrodzenia do aksamitnego rozwodu. Rozmowa z prof. Piotrem M. Majewskim

15 marca 1939 r. za sprawą Adolfa Hitlera Czechosłowacja przestała istnieć. Pod naciskiem przywódcy III Rzeszy – dzień wcześniej – Słowacy ogłosili niepodległość. Natomiast z ziem czeskich utworzono Protektorat Czech i Moraw i powołano urząd protektora Rzeszy, przy czym pozostawiono Czechom autonomiczne władze. W czasie II wojny światowej Słowacja współpracowała z III Rzeszą. Wysłała do obozów zagłady swoich żydowskich mieszkańców. Jej obywatele walczyli u boku armii niemieckiej. W końcowym okresie wojny, w sierpniu 1944 r., część Słowaków niezadowolonych z tej współpracy wywołała jednak powstanie antyniemieckie, które podobnie jak powstanie warszawskie zakończyło się klęską. Poza tym na emigracji, w Wielkiej Brytanii, funkcjonowały władze czechosłowackie skupione wokół prezydenta Edvarda Beneša, które od 1941 r. były uznawane przez państwa alianckie za legalne.
Skopiowano

Rozpad ZSRS. Czeczenia

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz przyczyny, które sprawiły, że po niemal 70 latach Związek Sowiecki przestał istnieć. Opiszesz, w jakich okolicznościach republiki należące do Związku Sowieckiego uzyskiwały niepodległość. Wyjaśnisz, dlaczego Federacja Rosyjska nie zgadzała się na niepodległość Czeczenii.
Skopiowano

“Światełko w tunelu”. Reakcje na Czerwiec ’89 w krajach bloku wschodniego

Jaki wpływ miały wydarzenia w Polsce w 1989 na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej? Wincuk Wiaczorka z Białorusi i Leonardas Vilkas z Litwy opowiadali o tym, jak wydarzenia czerwca postrzegano w ich ojczyznach.
Skopiowano

Polska i Europa w 1989 r. Przełomowe wydarzenia i pamięć o nich / Prof. Antoni Dudek

Polska jako pierwszy kraj bloku wschodniego zrzuciła jarzmo komunizmu. Prof. Antoni Dudek podczas wykładu zorganizowanego przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie wskazał czynniki, w wyniku których upadek systemu komunistycznego był możliwy. Odpowiedział również na pytanie, czy wydarzenia w Polsce były impulsem dla przemian demokratycznych w pozostałych demoludach.
Skopiowano