5.17 wyjaśnia różnice między prywatyzacją a reprywatyzacją

Skopiowano