5.5 przedstawia proces powstawania ruchu społecznego „Solidarność”, jego przywódców, charakter, cele i tradycje, do których się odwoływał, a także jego znaczenie dla Polski i świata

Skopiowano

Materiały

Czasy “Solidarności” i Stanu Wojennego. Rozmowa z panem Wojciechem Samolińskim.

Strajki na Wybrzeżu w lecie 1980 r. były wydarzeniem przełomowym. Doprowadziły do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Rozmówca patrzył sceptycznie na ówczesne wystąpienia robotników. Nie myślał o nich w kategoriach doniosłego wydarzenia historycznego. Podobnie jak milionom ludzi niepodległość wydawała się mu wtedy marzeniem bardzo odległym.
Skopiowano

“Solidarność” między rewolucją a dialogiem. Rozmowa z prof. Andrzejem Friszke

Kryzys gospodarczy z drugiej połowy lat siedemdziesiątych mocno dotknął polską gospodarkę. Życie na kredyt zainicjowane przeze ekipę Edwarda Gierka zakończyło się ogromnym zadłużeniem, rosnącą inflacją i największym od czasów II wojny światowej spadkiem dochodu narodowego. Polacy zaczęli odczuwać braki na rynku towarów pierwszej potrzeby. Zapraszamy na rozmowę z profesorem Andrzejem Friszke, historykiem z Polskiej Akademii Nauk, badaczem dziejów „Solidarności”.
Skopiowano

Okres „Karnawału Solidarności”. Rozmowa z prof. Andrzejem Friszke

Powstanie „Solidarności” przyniosło polskiemu społeczeństwu poczucie wolności w zniewolonym kraju. Coraz jawniej mówiło ono o swoich poglądach i formułowało żądania. Legalnie, poza cenzurą wychodziły liczne pisma i biuletyny związkowe, w tym najważniejszy „Tygodnik Solidarność”. Powstało Radio Solidarność. Przełamano monopol władzy w zakresie dostępu do informacji. 16 grudnia 1980 r. odsłonięto w Gdańsku pomnik Poległych Stoczniowców. Okres kilkunastomiesięcznej legalnej działalności związku przeszedł do historii jako „karnawał”.
Skopiowano

Droga Polski do wolności

Multimedialne widowisko-koncert. Porozumienie Gdańskie z 1980 r. było kamieniem milowym w historii Polski: dało robotnikom prawo do strajku i tworzenia niezależnych od partii komunistycznej związków zawodowych. I tak powstał dziesięciomilionowy związek zawodowy „Solidarność”. Dziewięć lat później, w 1989 roku, upadł komunizm w Polsce, a w ciągu sześciu miesięcy upadł także mur berliński.
Skopiowano

Lech Wałęsa – Postacie

Urodził się 29 września 1943 r. w Popowie w gminie Tłuchowo w obecnym województwie kujawsko-pomorskim. Wychowywał się w wielodzietnej, wiejskiej rodzinie. Ukończył zasadniczą szkołę mechanizacji rolnictwa i w latach 1961–1967, z przerwą na służbę wojskową, pracował jako elektromechanik samochodowy w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie. W tym czasie należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej.
Skopiowano