5.9 charakteryzuje genezę i znaczenie programu „pierestrojki” Michaiła Gorbaczowa

Skopiowano

Materiały

Twórca czy niszczyciel? Michaił Gorbaczow i jego „pierestrojka”

Po zapoznaniu się z materiałem uczniowie: poznają pojęcie „pieriestrojka” i inne z nim związane oraz kalendarium wydarzeń schyłku ZSRR, nauczę się debatować oraz analizować badania opinii społecznej i teksty publicystyczne, poznają przykład roli jednostki w historii, zrozumieją przyczyny reform i przemian prowadzących do niespodziewanych rezultatów, zrozumieją przyczyny skrajnych opinii na temat Gorbaczowa i przeprowadzonych przez niego reform.
Skopiowano

Reformy Michaiła Gorbaczowa

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz reformy wewnętrzne Michaiła Gorbaczowa i ich następstwa. Rozpoznasz przykłady nowych elementów w polityce zagranicznej ZSRS, wprowadzonych przez Michaiła Gorbaczowa po 1985 roku. Wyjaśnisz, dlaczego rosyjskie słowa głasnost i pierestrojka weszły do światowego języka.
Skopiowano

Rozpad ZSRR – Geneza

Krótka animacja na temat rozpadu ZSRR.
Skopiowano