6.1 charakteryzuje pojęcie nowego światowego ładu (New World Order) i podaje przykłady jego funkcjonowania (I wojna w Zatoce Perskiej w 1990 roku)

Skopiowano

Materiały

Świat po zakończeniu zimnej wojny. Mocarstwowa rola Stanów Zjednoczonych

Powstanie Federacji Rosyjskiej, rozpad Związku Sowieckiego i zawiązanie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) oznaczało zakończenie zimnej wojny między Wschodem a Zachodem. Władze nowej Rosji, które zwycięsko wyszły z walki o przywództwo, zadeklarowały zakończenie zimnowojennej rywalizacji z USA, demokratyzację kraju i odejście od polityki wrogości. Po rozpadzie ZSRS Stany Zjednoczone stały się jedynym mocarstwem i niekwestionowanym liderem tzw. świata zachodniego.
Skopiowano

Wojny w Zatoce Perskiej

W 1990 r. wojska irackie dokonały zbrojnej aneksji Kuwejtu. Działania te spotkały się ze zgodnym potępieniem ze strony opinii światowej. Odrzucenie przez prezydenta Iraku Saddama Husajna propozycji rozmów, groźba eskalacji agresji oraz realne zagrożenie odcięcia dostaw ropy naftowej skłoniły ONZ do wysłania do tego państwa wojsk międzynarodowych. W inwazji na Irak największy udział miały Stany Zjednoczone. Po niespełna dwóch miesiącach Kuwejt został wyzwolony, a na Irak nałożono sankcje gospodarcze. W 2003 r. Stany Zjednoczone postanowiły ponownie interweniować w Iraku. Tym razem jednak nie uzyskały mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Skopiowano

Historia gospodarcza po II wojnie światowej

Prezentacja dotycząca historii gospodarczej w latach 1945-2015
Skopiowano