6.10 wyjaśnia pojęcie organizacji pozarządowej, omawia rolę i wskazuje przykłady organizacji pozarządowych (NGO) we współczesnej Polsce

Skopiowano

Materiały

Gra w zmianę

Dyskusyjna gra karciana o tym, co robią organizacje społeczne i jak zmieniają rzeczywistość. Gra dla 3 do 6 osób. Czas trwania rozgrywki 30–45 min. „Gra w zmianę” została opracowana przez Pogotowie Facylitacyjne w ramach projektu „Pozarządownik szkolny” Fundacji Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jej celem było zapoznanie młodych osób z warszawskich szkół średnich z różnorodnością tego, co robią organizacje społeczne i jak zmieniają świat. Przedsięwzięcie sfinansowało m.st. Warszawa.
Skopiowano

Organizacje pozarządowe w Polsce

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu rozpoczęło prace nad budową ośrodka terapeutycznego dla swoich podopiecznych. Inna organizacja, Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”, od 2000 roku prowadzi program English Teaching – inicjuje i wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Działalność stowarzyszeń i fundacji może przybierać różne formy.
Skopiowano

Historia organizacji pozarządowych w Polsce

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz historię rozwoju sektora pozarządowego w Polsce po 1918 r. Wyjaśnisz wpływ organizacji pozarządowych na rozwój polskiej gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego. Przeanalizujesz zmieniające się ramy prawne, które określały zakres funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w Polsce. Scharakteryzujesz różnice w podejściu władz państwowych do organizacji pozarządowych w XX w.
Skopiowano