6.11 charakteryzuje reformy w czasach rządów AWS i UW (1997–2001); wyjaśnia znaczenie powstania Instytutu Pamięci Narodowej

Skopiowano

Materiały

Modele dekomunizacji i lustracji

Po zapoznaniu się z materiałem: Zdefiniujesz pojęcie lustracji i dekomunizacji. Wyjaśnisz historyczne uwarunkowania tych procesów. Scharakteryzujesz modele lustracji i dekomunizacji.
Skopiowano

Inne organy ochrony prawa

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu organów ochrony prawa oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano