6.15 wyjaśnia pojęcie terroryzmu oraz przedstawia genezę i najważniejsze etapy „wojny z terroryzmem” (Afganistan, Irak)

Skopiowano

Materiały

Historie konfliktu. Terroryzm

Myśląc o terroryzmie, widzimy kolesi przebranych za Ninja, którzy odcinają głowy na pustyni lub strzelają, krzycząc "Allahu akbar". Jednak terroryzm nie jest wcale nowym zjawiskiem i odpowiada logikom bardziej złożonym, niż przypuszczamy. W dzisiejszym programie mamy dla Was „bombowy” odcinek, w którym wyjaśnimy czym jest terroryzm i jak z nim walczyć.
Skopiowano

Przyczyny i uwarunkowania rozwoju terroryzmu w Europie i na świecie w drugiej połowie XX w.

Terroryzm należy do największych zagrożeń współczesnego świata. Do aktów terroru dochodziło wprawdzie już wcześniej, jednak dopiero w XX w. terroryzm stał się zjawiskiem globalnym. W dzisiejszych czasach zamachowcy sprawnie przemieszczają się pomiędzy krajami i kontynentami i uderzają z zaskoczenia. Ofiarami ataków stają się przypadkowe osoby, często niemające nic wspólnego z żądaniami terrorystów. Co więcej, za działalnością zamachowców stoją nie tylko ekstremistyczne organizacje, ale także państwa zainteresowane destabilizacją sytuacji na świecie.
Skopiowano

Nowy terroryzm

Wszyscy widzimy, że świat się zmienia. Globalizacja i nowe technologie wpływają nie tylko na gospodarkę, kulturę lub życie codzienne, ale także zmieniają oblicze konfliktów i zagrożeń, w tym terroryzmu. Nie mamy już do czynienia z klasycznym terroryzmem, znanym z użycia siły i przemocy w stosunku do konkretnych, wcześniej wytypowanych osób. Terroryzm współczesny ma całkiem inne oblicze, któremu należy się przyjrzeć.
Skopiowano

Współczesny terroryzm – WOS w Pigułce #23

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. [!wykład nagrany przed agresją rosyjską na Ukrainę!] Odc. 23 - Współczesny terroryzm Wykłada dr hab.Aleksandra Gasztold, prof. ucz.
Skopiowano

Konflikty międzynarodowe i etniczne na obszarze Bliskiego Wschodu – tzw. Państwo Islamskie

Urząd kalifa powstał po śmierci proroka Mahometa w 632 r., gdy zwierzchnictwo nad rozrastającą się wspólnotą islamską zaczęli sprawować kolejni jego następcy. Kalifat w ramach jednego państwa miał zjednoczyć całą społeczność muzułmańską. Pierwszych czterech kalifów wybierano spośród najwybitniejszych muzułmanów. Od 661 r. władza kalifów pozostawała w rękach wybitnych rodów – Umajjadów, następnie Abbasydów.
Skopiowano

Międzynarodowe wysiłki na rzecz zwalczania terroryzmu

Wydarzenia z 11 września 2001 r. oraz zamachy w Madrycie i w Londynie uzmysłowiły wszystkim, jak wielkim wyzwaniem dla państw, organizacji międzynarodowych i obywateli jest skuteczne przeciwstawienie się terroryzmowi. Jest on jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa, stabilności i demokracji we współczesnym świecie, a zapobieganie mu i zwalczanie go powinny stanowić priorytet międzynarodowej polityki na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie.
Skopiowano

Rodzaje terroryzmu

Terroryzm jest jednym z największych zagrożeń współczesnego świata. Jako jedna z form walki politycznej narodził się w XIX wieku. Rozwój różniących się ideowo organizacji terrorystycznych nastąpił po II wojnie światowej. Obecnie zagrożenie terroryzmem wciąż wzrasta. Wynika to upowszechnienia nowych form komunikacji, które umożliwiaj ą na szybsze i łatwiejsze budowanie grup terrorystycznych. Równocześnie szybki i szeroki dostęp do informacji jest szansą na szersze upowszechnienie wiedzy na temat zamachów, a to powoduje wzrost poczucia zagrożenia zamachem.  Budzenie strachu to jeden z najważniejszych celów terroryzmu.  Właściwie nie ma już państw, które nie byłyby bezpośrednio zagrożone atakiem. Współczesny terroryzm rozwija się w dużej mierze za sprawą nowych technologii i mediów społecznościowych.
Skopiowano

ARTE Reportage. Feministka i talibowie

28 września afgańska feministka Fausia Kufi wylądowała w Paryżu. Od wkroczenia talibów do Kabulu 15 sierpnia 2021 roku, co dzień szukaliśmy kontaktów, by wydostać ją z Afganistanu. Fausia Kufi była jedyną przywódczynią partii w Afganistanie, pierwszą posłanką i jedyną wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Narodowego tego kraju. Brała również udział w negocjacjach pokojowych z talibami w Doha w Katarze. Teraz, po bardzo obiecującej karierze politycznej, rozpoczęła życie na wygnaniu. Swoją walkę o prawa kobiet teraz prowadzi z oddali.
Skopiowano

ARTE Reportage. Irak: wycofanie wojsk amerykańskich

Życie w Iraku wcale nie jest normalne: Państwo Islamskie wciąż jest zdolne do (sporadycznych w prawdzie) ataków, podczas gdy wojska amerykańskie przekształcają swoją obecność wojskową w rolę „szkoleniową” dla armii narodowej, na tle napięć nadal żyjących z sąsiednim Iranem. Hassan, Safaa i Bahaa opowiadają nam o swoim codziennym życiu w kraju, który wciąż walczy o pokój.
Skopiowano

ARTE Reportage. Irak: masowe groby ISIS

Masowe groby w Iraku są śladami zbrodni ISIS. Należy je zabezpieczyć by nikt nie mógł zatrzeć śladów, dzięki temu  policja, archeolodzy i pracownicy medycyny sądowej będą mogli pracować wspólnie i zwiększyć szanse na zidentyfikowanie ofiar. Zebrane dowody pozwolą może kiedyś postawić winnych przed międzynarodowym trybunałem sprawiedliwości
Skopiowano