7.13 wymienia osiągnięcia Polski po 1989 roku w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej

Skopiowano

Materiały

Eugeniusz Smolar

Polska polityka wschodnia. Ze wschodu na zachód i z Zachodem na wschód

Z zachodu na wschód – zadanie Polski jest na Wschodzie Starcie o przyszłość przede wszystkim Ukrainy, ale też i Białorusi, jest źródłem rywalizacji, napięć i wrogości między Rosją i Polską. Przez setki lat, do czasu umocnienia się Prus i zjednoczenia Niemiec (1871 r.), polską świadomość geopolityczną określał Wschód. Polska, luźny…
Skopiowano

18 lat członkostwa w Unii – jak przebiegał proces akcesji?

Audycje TOK FM – jeżeli masz dostęp do systemu podcastowego TOK FM – włącz w playerze.
Skopiowano