Kryzys klimatyczny

Skopiowano

Materiały

Wpływ człowieka na zmianę klimatu – Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland

📖 Od czasów rewolucji przemysłowej człowiek wywiera coraz większy wpływ na ekosystem planety Ziemia. Wpływ ten jest na tyle istotny, że w nauce zaczyna się używać określenia antropocen dla opisania współczesnej nam epoki geologicznej. Gwałtowna urbanizacja, zanieczyszczenie środowiska oraz emisja gazów cieplarnianych zmieniają funkcjonowanie procesów przyrodniczych. 🔹 Dlaczego musimy odejść od paliw kopalnianych? 🔹 Czym jest utrata bioróżnorodności? 🔹 Jakie skutki będzie miała obecna zmiana klimatu?
Skopiowano
dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Globalna polityka klimatyczna

Charakterystyka instytucji – działania ONZ Pierwsze działania w ramach międzynarodowej polityki klimatycznej podjęto dopiero w latach 80. XX wieku, chociaż społeczność międzynarodowa interesowała się tematyką ochrony środowiska już w latach wcześniejszych. W 1972 roku został powołany Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme – UNEP), który w ramach…
Skopiowano

O klimacie z klimatem. Webinary WWF – kolekcja filmów.

To, że życie na Ziemi jest zagrożone to fakt. Ale co to dokładnie znaczy? Co konkretnie nam zagraża?  Czego nie robić, a jakie działania podejmować, jeśli chcemy uratować planetę? Czym - tak właściwie - jest zmiana klimatu?  
Skopiowano

Zmiana klimatu w pigułce

Publikacja przygotowana przez WWF.
Skopiowano

Punkt krytyczny. Energia od nowa.

Przez miliony lat to natura regulował klimat Ziemi. Jednak później coś się zmieniło. Dzięki paliwom kopalnym zaczęliśmy przekształcać świat, aż w końcu zagroziliśmy planecie na której żyjemy. Jedno jest pewne, nadszedł czas na zmiany.
Skopiowano