Kryzys klimatyczny

Skopiowano

Materiały

dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Globalna polityka klimatyczna

Charakterystyka instytucji – działania ONZ Pierwsze działania w ramach międzynarodowej polityki klimatycznej podjęto dopiero w latach 80. XX wieku, chociaż społeczność międzynarodowa interesowała się tematyką ochrony środowiska już w latach wcześniejszych. W 1972 roku został powołany Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme – UNEP), który w ramach…
Skopiowano

“Minamata” (film w płatnym dostępie)

Fotograf wojenny podróżuje do Japonii, aby udokumentować skutki zakażenia rtęcią, wśród nadmorskich społeczności.
Skopiowano