Media w życiu publicznym

Skopiowano

Materiały

NIE dla dezinformacji! Jak rozpoznać manipulację historią i historyczny fake news w Internecie

Skłonność do plotkowania i dawania wiary krążącym po- głoskom towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Ta cecha naszej psychiki jest związana zarówno z potrzebą zaspo- kojenia ciekawości, jak i dążeniem do wzmocnienia po- zycji społecznej osoby dysponującej nieznaną ogółowi, poufną i ważną „informacją”
Skopiowano
dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz

Komunikacja społeczna

Pierwsze dziesięciolecia XXI wieku udowadniają nam, jak istotne znaczenie ma proces komunikowania się. Obecnie ludzkość dysponuje możliwością rozpowszechniania symboli, znaków czy komunikatów w skali całego globu. Niekiedy zapominamy lub nie dostrzegamy tego, jak wiele zawdzięczamy procesowi komunikacji, który umożliwia przekazywanie informacji na odległość, bez ograniczeń miejsca i czasu, w tym…
Skopiowano