Filmy i nagrania

Skopiowano

Program i działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego – dr Dominika Kozłowska, Znak

📖 Kardynał Stefan Wyszyński stał na czele polskiego Kościoła w latach 1948-1981. Czas, w którym sprawował funkcję prymasa, obfitował w konflikty między peerelowskim państwem a Kościołem. Inicjatywy podejmowane wówczas przez kardynała Wyszyńskiego miały wpływ na postawy społeczeństwa. 🔹 Na czym opierał swój program duszpasterski kardynał Wyszyński? 🔹 W jakich okolicznościach powstały Jasnogórskie Śluby Narodu? 🔹 Jakie znaczenie dla procesu pojednania między Polską a Niemcami miał list polskich biskupów?
Skopiowano

Dlaczego warto znać Konstytucję? – Stanisław Zakroczymski, Uniwersytet Warszawski

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy w Polsce akt prawny. Określa prawa, wolności i obowiązki obywateli i obywatelek. Na straży praw, które gwarantuje nam Konstytucja, stoją wolne i niezależne od polityków sądy. Konstytucja określa również fundamenty ustroju państwa. Opisane są w niej kompetencje najważniejszych władz – prezydenta, Sejmu i Senatu, rządu, Trybunału Konstytucyjnego czy Narodowego Banku Polskiego. Podstawą polskiego systemu konstytucyjnego jest wzajemna kontrola i równoważenie się władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. 🔹 Jakie prawa gwarantuje Konstytucja? 🔹 Czego możemy oczekiwać od państwa dzięki zapisom ustawy zasadniczej? 🔹 Co robić, kiedy Konstytucja jest łamana?
Skopiowano

Poznański Czerwiec 1956 – Agnieszka Jankowiak-Maik, Babka od histy  

Śmierć Józefa Stalina w 1953 r. rozpoczęła okres odwilży w ZSRR i innych krajach bloku wschodniego, w tym w PRL. Odwilż w Polsce przyspieszyła w 1956 r. W czerwcu, z powodu trudnej sytuacji gospodarczej strajk generalny zorganizowali robotnicy w Poznaniu. Władza komunistyczna wysłała wojsko, aby stłumić protesty. W październiku 1956 r. do władzy w Polsce doszedł Władysław Gomułka, komunista odsunięty z partii i więziony w czasach stalinowskich. Polska nadal pozostawała krajem autorytarnym i zależnym od Związku Radzieckiego, jednak czasy stalinowskiego terroru odeszły w przeszłość. 🔹 Jakie tezy znajdowały się w tajnym referacie, który przywódca ZSRR Nikita Chruszczow wygłosił zimą 1956 roku? 🔹 Czego domagali się robotnicy strajkujący w Poznaniu czerwcu 1956 roku? 🔹 Co zmieniło się po dojściu do władzy Władysława Gomułki? O odwilży 1956 r., a w szczególności poznańskim Czerwcu opowiada Babka od histy, Agnieszka Jankowiak-Maik.
Skopiowano

Droga do Unii | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat procesu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Droga do NATO | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat procesu akcesji Polski do NATO. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Konstytucja ’97 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat uchwalenia Konstytucji RP z 1997r. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Pogrom ’93 | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat zmian politycznych w 1993 roku. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Rząd Olszewskiego i Noc teczek | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat rządu Olszewskiego. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i zdjęciami.
Skopiowano

Wojna na górze | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat "wojny na górze". Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano

Plan Balcerowicza | Dudek o Historii

Opowieść profesora Dudka na temat planu Balcerowicza. Wykład ilustrowany archiwalnymi nagraniami i fotografiami.
Skopiowano