Filmy i nagrania

Skopiowano

Postawy społeczeństwa po 1945 r. – prof. Andrzej Friszke, Polska Akademia Nauk

Wschodnie terytoria przedwojennej II Rzeczypospolitej trafiły do Związku Radzieckiego. W zamian Polska otrzymała tzw. Ziemie Zachodnie należące przed wojną do Niemiec. 🔹 Jakie uczucia towarzyszyły mieszkańcom Polski w 1945 roku? 🔹 Jak poparcie dla swoich rządów próbowali uzyskiwać komuniści? 🔹 Kto był ich najważniejszym przeciwnikiem w walce o władzę nad krajem?
Skopiowano

Święci, wyklęci, przeklęci – ludzie podziemia

Trzy postacie i trzy różne historie, które łączy działalność w polskim podziemiu antyniemieckim, a następnie antykomunistycznym. Emilia Malessa „Marcysia”, Józef Zadzierski „Wołyniak” i Marian Gołębiewski „Ster” uosabiają różne drogi i wybory, reprezentują różne środowiska ideowe i sympatie polityczne. Ich losy wzajemnie się krzyżują, choć niektórzy z nich osobiście nigdy się nie spotkali.
Skopiowano

Co się zdarzyło 8 marca 1968 roku?

Rozmowa Karoliny Lewickiej z prof. Andrzejem Friszke w audycji "Powrót do przeszłości".
Skopiowano

Rok 1968

W latach sześćdziesiątych wzrostowi dobrobytu na Zachodzie towarzyszyły głębokie przemiany społeczne. Jednocześnie w USA nasilały się protesty przeciw dyskryminacji Afroamerykanów. Protesty we Francji i w Zachodnich Niemczech oprócz haseł antywojennych i lewicowych w większym stopniu niż w USA eksponowały potrzebę demokratyzacji stosunków panujących na wyższych uczelniach. Napięcia w państwach bloku sowieckiego miały inny charakter. W Polsce doszło do tzw. wydarzeń marcowych, a w Czechosłowacji miała miejsce Praska Wiosna.
Skopiowano

Powojenna integracja europejska

Kurs wykładów "WOS w pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 7 - Powojenna integracja europejska Wykłada dr Vadym Zheltovskyy
Skopiowano

Jak jedliśmy w PRL-u? Kartki i nagie haki w sklepach – AleHistoria odc.24

Historia Polski Ludowej to m.in. dzieje permanentnych kłopotów z zaopatrzeniem w żywność, którego najlepszą pamiątką były nagie haki w sklepach z lat 80. Ale jest też druga strona medalu - w PRL-u ludzie, zwłaszcza mieszkańcy wsi, zaczęli jeść więcej i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.
Skopiowano

Żołnierze Wyklęci odmitologizowani

Żołnierze Wyklęci to jeden z najbardziej zmitologizowanych tematów debaty publicznej w Polsce. Budzi skrajne emocje: odruch potępienia lub potrzebę uświęcania bojowników powojennego podziemia. Dr hab. Mariusz Mazur proponuje jeszcze inne spojrzenie. W swojej monografii analizuje mentalność uczestników powojennej partyzantki. Docieka, jak mocno zakorzenione wśród żołnierzy podziemia było przekonanie o wybuchu III wojny światowej. Opisuje rolę alkoholu i stopień kryminalizacji niektórych oddziałów. Tłumaczy, dlaczego większość nie potrafiła i nie mogła opuścić lasu. Odpowiada na pytanie, czy wszyscy "wyklęci" potrafili zabić.
Skopiowano

Relacje USA i ZSRR w czasach prezydentury Harry’ego Trumana

Stosunki między USA i ZSRR uległy znacznemu ochłodzeniu po śmierci Franklina Delano Roosevelta. Co zdecydowało o tej zmianie kursu? Jakimi zasadami kierował się nowy prezydent - Harry Truman?
Skopiowano

Powojnie w Europie – opowiadał dr Łukasz Jasina

Rozmowa Karoliny Lewickiej z dr Łukaszem Jasiną w Wieczorze Radia Tok FM
Skopiowano

Wybory do Sejmu PRL. Podobieństwa i różnice z systemem sowieckim

System wyborczy ZSRR był pewnym typem idealnym, który oddziaływał na systemy wszystkich państw będących pod dominacją sowiecką. Natomiast nie zawsze był on implikowany bezpośrednio - mówił w Dwójce dr Michał Siedziako, autor książki "Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952–1989)".
Skopiowano