Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Charakterystyka grupy społecznej – podsumowanie

Do jakich grup należysz? Czy za każdym razem był to twój wybór? Czy dwie osoby tworzą już grupę społeczną? Czy istnieją jakieś ograniczenia, jak liczna może być grupa? Wreszcie – czy można funkcjonować poza wszelkimi grupami i tym samym wypisać się ze społeczeństwa?

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano