Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Chińska Republika Ludowa

Od 1927 r. w Chinach niemal bez przerwy toczyły się walki pomiędzy wojskami nacjonalistów z partii Kuomintang pod dowództwem Czang Kaj‑szeka a komunistami Mao Zedonga, wspieranymi przez ZSRS. Wojnę domową przerwała w 1937 r. inwazja Japonii, ale po zakończeniu II wojny światowej zmagania wewnątrzchińskie rozgorzały na nowo. Dzięki pomocy sowieckiej komuniści zwyciężyli i w 1949 r. proklamowali Chińską Republikę Ludową (ChRL). Kolejne lata ich rządów były okresem wielkich przemian gospodarczych i społecznych: Wielkiego Skoku oraz rewolucji kulturalnej, które całkowicie odmieniły to państwo i jego mieszkańców.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano