Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Chiny w cieniu Mao Zedonga

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego w Chinach na przełomie lat 50. i 60. wytrzebiono wróble. Ocenisz dokonania chińskich komunistów pod rządami Mao Zedonga. Ocenisz polityczne, gospodarcze i społeczne koszty przedsięwzięć Mao Zedonga.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano