Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Chrześcijańska demokracja – przykład

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz genezę chrześcijańskiej demokracji. Przeanalizujesz poglądy chadecji. Wskażesz jej głównych przedstawicieli. Scharakteryzujesz wspólne cechy myśli socjaldemokratycznej i katolickiej nauki społecznej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano