Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Członkowstwo w NATO a bezpieczeństwo Polski

W 2019 r. minęły dwie dekady polskiego członkostwa w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). To dobry moment, aby pokusić się o refleksję dotyczącą korzyści i kosztów związanych z udziałem Polski w tej formie militarno‑politycznej współpracy międzynarodowej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano