Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Definicja państwa

Słyszymy czasem, że państwo powinno zapewnić opiekę zdrowotną. Mówimy, że obowiązkiem państwa jest dbać o bezpieczeństwo obywateli. Mieszkamy w jakimś państwie, jesteśmy obywatelami jakiegoś państwa. Zdarza się też, że narzekamy, że państwo niewystarczająco dba o stan dróg i autostrad, nadmiernie ogranicza wolność jednostki albo nakłada zbyt wysokie podatki. Czym jednak jest owo „państwo”? Czy za każdym razem, kiedy używamy tego słowa, znaczy ono to samo?

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano