Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Dlaczego trzeba walczyć z dyskryminacją rasową, ksenofobią i innymi formami nietolerancji na świecie?

Dyskryminacja rasowa (rasizm) oraz ksenofobia nie są pojęciami i postawami jednolitymi. Zmieniały się one na przestrzeni dziesięcioleci i ewoluują również obecnie. W jaki sposób te i inne formy nietolerancji przejawiają się we współczesnym świecie? Czy nadal przywoływane są argumenty genetyczne i historyczne? Jaki wpływ ma wykluczanie grup ludności w życiu społecznym i gospodarczym poszczególnych państw? Na jakim etapie jest współczesna walka z rasizmem i ksenofobią? Pytania te zadają sobie nie tylko wszelkiego rodzaju organizacje walczące z nietolerancją, ale również zwykli ludzie, którzy doświadczyli agresji psychicznej lub fizycznej ze względu na swoją różnie rozumianą odmienność.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano