Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Doktryna liberalna we współczesnym świecie

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz i porównasz podejścia do doktryny liberalnej Keynesa i Hayeka. Scharakteryzujesz poglądy Keynesa z wykorzystaniem okoliczności historycznych. Wskażesz na doświadczenia historyczne w poglądach austriackiej szkoły liberalizmu.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano