Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Droga do konfrontacji

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego wydarzenia, do których doszło podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, nazwano prowokacją. Omówisz, w jaki sposób przedstawiano Leonida Breżniewa i jego stosunki z Polską na plakatach rozklejanych przez opozycję w miejscach publicznych w Poznaniu. Wskażesz wydarzenia, które twoim zdaniem miały decydujące znaczenie dla zaostrzenia się konfliktu między rządem a opozycją.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano