Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Droga Polski do wolności

Multimedialne widowisko-koncert. Porozumienie Gdańskie z 1980 r. było kamieniem milowym w historii Polski: dało robotnikom prawo do strajku i tworzenia niezależnych od partii komunistycznej związków zawodowych. I tak powstał dziesięciomilionowy związek zawodowy „Solidarność”. Dziewięć lat później, w 1989 roku, upadł komunizm w Polsce, a w ciągu sześciu miesięcy upadł także mur berliński.

Filmy i nagrania
Skopiowano