Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Edukacja międzykulturowa

Publikacja jest propozycją dla nauczycieli różnorodnych przedmiotów uczących w szkołach każdego typu - od podstawowej do ponadgimnazjalnej. Dostępne w niej artykuły i scenariusze lekcji ułożone są w następujących działach: Metodyka nauczania w edukacji międzykulturowej Poznać siebie, by zrozumieć innych W poszukiwaniu tożsamości narodowej, regionalnej, europejskiej Poznać przeszłość, by zrozumieć przyszłość Być tolerancyjnym, by kształtować współczesność Wielokulturowość a prawo

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano