Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Etapy transformacji

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz przebieg transformacji ustrojowej w Polsce. Wskażesz przyczyny transformacji systemowej w Polsce. Ocenisz znaczenie instytucjonalizacji demokracji dla jej trwałości. Scharakteryzujesz społeczno‑gospodarcze etapy transformacji.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano