Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Euratom

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz okoliczności powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wyjaśnisz przyczyny utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Omówisz traktaty ustanawiające te wspólnoty jako przykłady aktów prawa pierwotnego. Ocenisz skutki integracji po II wojnie światowej dla Europy.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano