Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Gałęzie i dziedziny prawa – prezentacja

Prezentacja dotycząca gałęzi prawa i ich dziedzin. Prezentacja może być pomocna przy przeprowadzaniu lekcji z tego tematu.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano