Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Geneza i założenia reform Edwarda Gierka

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz założenia gospodarcze, jakie przyjął Edward Gierek, aby sprostać oczekiwaniom społecznym. Wymienisz sektory gospodarki, w które inwestowano najwięcej. Wyjaśnisz, w jaki sposób ekipa Gierka zdecydowała się finansować prowadzone inwestycje i do czego to doprowadziło.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano