Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Grudzień 1970 roku i zmiana ekipy rządzącej

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz przyczyny wystąpień grudniowych na Wybrzeżu w 1970 roku. Ocenisz postawę społeczeństwa polskiego i władz PRL‑u w czasie kryzysu na Wybrzeżu. Przeanalizujesz możliwości wychodzenie z kryzysów społecznych. Opiszesz relacje władza–obywatel w państwie niedemokratycznym.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano