Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Historia a prawa człowieka

Umożliwienie wszystkim ludziom korzystania na równi z praw musi być priorytetem dla wszystkich. Dlatego powinniśmy nadal łączyć siły, aby osią- gnąć pełne poszanowanie równości praw i godności wszystkich istot ludzkich, aby nikt w Europie nie był pozostawiony bez ochrony swoich praw.

E-podręczniki Teksty informacyjne Lekcje i ćwiczenia Teksty
Skopiowano