Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Historia idei praw człowieka. Prawo naturalne a prawo stanowione

Prawa człowieka to idea głosząca równość wszystkich wobec prawa i odwołujące się do nienaruszalnej godności jednostki. W tym materiale powtórzymy wiadomości związane z narodzinami i rozwojem idei. . Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu historii idei praw człowieka z rozróżnieniem między prawem naturalnym a stanowionym, oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano