Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Historia organizacji pozarządowych w Polsce

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz historię rozwoju sektora pozarządowego w Polsce po 1918 r. Wyjaśnisz wpływ organizacji pozarządowych na rozwój polskiej gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego. Przeanalizujesz zmieniające się ramy prawne, które określały zakres funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w Polsce. Scharakteryzujesz różnice w podejściu władz państwowych do organizacji pozarządowych w XX w.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano