Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Historia Unii Europejskiej: Traktaty rzymskie

Podpisane w 1957 roku traktaty rzymskie położyły podwaliny pod Europę w jej dzisiejszym kształcie i zapoczątkowały tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy. Traktaty rzymskie dały początek wspólnemu rynkowi, na którym obowiązuje zasada swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Dzięki temu zapewnione zostały odpowiednie warunki dla stabilności i dobrobytu.

Filmy i nagrania
Skopiowano