Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

I kryzys berliński (1948–1949) i powstanie NATO

"Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz przyczyny, dla których opłacało się, by samoloty pasażerskie woziły mleko, węgiel i cukierki. Opiszesz, jak doszło do tego, że po pokonaniu III Rzeszy powstały dwa, wrogie wobec siebie, państwa niemieckie. Ocenisz amerykańskie i sowieckie działania w Europie po zakończeniu II wojny światowej."

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano