Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz pojęcie pomocy humanitarnej. Wyjaśnisz, czym jest współpraca rozwojowa. Przeanalizujesz przykłady interwencji humanitarnej. Ocenisz znaczenie misji pokojowych. Podasz przykłady oraz ocenisz skuteczność i aspekty moralne tych działań.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano