Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Instytucje Unii Europejskiej

Po zapoznaniu się z materiałem potrafię: przedstawić główne etapy integracji europejskiej; wyjaśnić, na czym polega zasada pomocniczości i solidarności; wymienić podstawowe prawa obywatela Unii Europejskiej.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano