Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Jaki model dekomunizacji i lustracji jest najbardziej sprawiedliwy?

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz pojęcia lustracji i dekomunizacji. Porównasz przebieg lustracji w Polsce z przebiegiem tego procesu w krajach ościennych. Rozważysz zasadność przeprowadzania lustracji i dekomunizacji w Polsce po obaleniu komunizmu.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano