Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Jakie więzi zachodzą między jednostką a grupą?

Najmocniejszym węzłem jest węzeł gordyjski. Czy jednak może on być synonimem więzi? W rozumieniu potocznym chyba nie. Więź bowiem to raczej coś dobrego, coś, co wiąże, ale nie zniewala. W tym miejscu jednak socjologia odbiega od myślenia potocznego. Czynniki wzmacniające więź działają bowiem na rzecz spoistości grup społecznych. Mogą mieć wymiar pozytywny, szczególnie jeśli dają jednostkom świadomość przynależności i poczucie bezpieczeństwa. Socjolog patrzy jednak na więź funkcjonalnie, a nie emocjonalnie. Co z tego wynika?

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano