Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Karnawał “Solidarności”

Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz, dlaczego okres od września 1980 roku do 13 grudnia 1981 roku nazywamy karnawałem „Solidarności”. Wymienisz najważniejsze wydarzenia okresu karnawału „Solidarności”. Zrekonstruujesz główne oczekiwania Polaków i najważniejsze problemy, z jakimi borykali się podczas 16 miesięcy karnawału „Solidarności”.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano