Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Klientelizm w sprawowaniu władzy

Po zapoznaniu się z materiałem: Zdefiniujesz pojęcie klientelizmu. Scharakteryzujesz historyczne uwarunkowania tego zjawiska. Przeanalizujesz zagrożenia, jakie klientelizm stwarza dla rządów prawa.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano