Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Konflikty na świecie – konflikt nadniestrzański

Zapoczątkowanie przez Estonię procesu rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS) nastąpiło 16 listopada 1988 roku. Jej śladem poszły następne republiki i 26 grudnia 1991 roku ZSRS przestał istnieć. Jednym z państw, które ogłosiło niepodległość, była Mołdawia – przez lata część ZSRS jako Mołdawska Socjalistyczna Republika Sowiecka (MSRS). Republika Mołdawii ogłosiła niepodległość 27 sierpnia 1991 roku, ale ten ubogi kraj miał problemy z funkcjonowaniem, dlatego początkowo istniał plan przyłączenia go do Rumunii. Jednak w referendum z 1994 roku Mołdawianie zadecydowali o niepodległości kraju. Konsekwencją planów unifikacji z Rumunią stała się secesja Naddniestrza zamieszkiwanego przez Rosjan i Ukraińców. Tym samym powstała separatystyczna Mołdawska Republika Naddniestrza.

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano