Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Konflikty na świecie – konflikty w Czeczenii

" Czeczenia to nie Palestyna, Afganistan czy Irak. To kraj u granic Europy i to, co się u nas rozgrywa, nie ma nic wspólnego z wielkimi problemami świata arabsko‑muzułmańskiego. Dramat Czeczenii to przede wszystkim sprawa ambicji imperialnych Rosji i postsowieckich drgawek, połączonych z nieskończenie większą brutalnością, niż ma to miejsce na przykład na Ukrainie czy Białorusi. Źródło: Milana Tierłojewa. Cytat za: granice.pl, [dostęp: 14.06.2021 r.]. Zapoznając się z materiałem, zastanów się, czy opinia czeczeńskiej pisarki i dziennikarki jest uzasadniona. Czym sytuacja Czeczenii różni się od innych konfliktów zbrojnych rozgrywających się współcześnie?"

E-podręczniki Lekcje i ćwiczenia
Skopiowano